Exámenes de selectividad Matemáticas CCSS Comunidad Valenciana

2019

Convocatoria Ordinaria | Solución: 1a, 2a, 3a, 1b, 2b, 3b.

Convocatoria extraordinaria | Solución: 1a, 2a, 3a, 1b, 2b, 3b.


2018

Convocatoria ordinaria | Solución: 1a, 2a, 3a, 1b, 2b, 3b.

Convocatoria extraordinaria | Solución: 1a, 2a, 3a, 1b, 2b, 3b.


2017

Convocatoria ordinaria | Solución: 1a, 2a, 3a, 1b, 2b, 3b.

Convocatoria extraordinaria | Solución: 1a, 2a, 3a, 1b, 2b, 3b.