Exámenes de selectividad Matemáticas CCSS Galicia

2019

Convocatoria ordinaria | Solución: 1a, 2a, 3a, 4a, 1b, 2b, 3b, 4b.

Convocatoria extraordinaria | Solución: 1a, 2a, 3a, 4a, 1b, 2b, 3b, 4b.


2018

Convocatoria ordinaria | Solución: 1a, 2a, 3a, 4a, 1b, 2b, 3b, 4b.

Convocatoria extraordinaria | Solución: 1a, 2a, 3a, 4a, 1b, 2b, 3b, 4b.


2017

Convocatoria ordinaria | Solución: 1a, 2a, 3a, 4a, 1b, 2b, 3b, 4b.

Convocatoria extraordinaria | Solución: 1a, 2a, 3a, 4a, 1b, 2b, 3b, 4b.