Exámenes de selectividad Matemáticas II Cataluña

2020

Convocatoria ordinaria | Solución: A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4, B5, B6.


2019

Convocatoria ordinaria | Solución: 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 1b, 2b, 3b, 4b, 5b, 6b.

Convocatoria extraordinaria | Solución: 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a.


2018

Convocatoria ordinaria | Solución: 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 1b, 2b, 3b, 4b, 5b, 6b.

Convocatoria extraordinaria | Solución: 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a.


2017

Convocatoria ordinaria | Solución: 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 1b, 2b, 3b, 4b, 5b, 6b.

Convocatoria extraordinaria | Solución: 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a.